top of page

Inskolning

 

På dagiset finns en inskolningsperiod på 4 veckor för att låta nya hundar få lära känna flocken och rutinerna i sin egen takt. Vi använder oss då av våra enskilda boxar. Det ger den nya hunden möjlighet att i egen takt bekanta sig med övriga dagishundar med staket emellan. Hunden har själv möjlighet att välja om den vill interagera med flocken eller om den vill vara ifred.

Under inskolningsperioden introduceras den nya hunden gradvis till vår dagisflock.

Olika hundar behöver olika lång tid för att komma in i flocken och lära sig förstå och respektera de andra hundarna. Ibland kan det ta upp till tre månader före en ovan hund är helt bekväm i alla situationer.

bottom of page