top of page

Inskolning

 

På dagiset finns en inskolningsperiod på 4 veckor för att låta nya hundar få lära känna flocken och rutinerna i sin egen takt. Under denna period får den nya hunden tidvis sitta skilt från flocken med grind mellan. Då har hunden själv möjlighet att välja om den vill integrera med flocken eller om den vill vara ifred.

Olika hundar behöver olika lång tid för att komma in i flocken och lära sig förstå och respektera de andra hundarna. Ibland kan det ta upp till tre månader före en ovan hund är helt bekväm i alla situationer.

På dagiset finns både ordinarie och tillfälliga platser, de tillfälliga platserna är tidsbundna medan ordinarie platser tilldelas hundar som fungerar mycket bra i flocken och gäller tillsvidare.

bottom of page