top of page
IMG_0024 copy.jpg

Passar min hund på dagis?

 

På dagiset tar vi i regel emot hundar från 1 års ålder. Unghundar mellan 6-12 månader kan tas emot i mån av möjlighet förutsatt att hunden är rumsren och har god grundlydnad. Ingen träning eller uppfostran ingår i grundavgiften för en dagisplats. För yngre hundar tillkommer en unghundsavgift utöver ordinarie dagisavgift. Både tikar och hanar, kastrerade och intakta, ingår i vår dagisflock. Under löp behöver dock din tik hållas hemma. 

 

För att ha möjlighet att få en dagisplats finns vissa färdigheter din hund behöver behärska:

• Vara mottaglig för hundspråk, en förutsättning för att fungera bra ihop med andra hundar.

• Vara trygg med att lämnas ensam tillsammans med andra hundar. Hundarna rastas i mindre grupper vilket innebär att personal inte alltid finns närvarande inne på dagiset.

• God vardagslydnad. Med vardagslydnad menas bl.a. förstå grundläggande kommandon som Kom, Nej, Sitt, Tyst, Vänta m.fl. och att kunna gå fint i koppel. Detta underlättar dagsrutinerna och främjar både hundarnas och personalens säkerhet.

• Vara rumsren.

• Inte ha ett överdrivet tuggintresse, det vill säga tendenser att tugga sönder inredning.

 

Vaccinationer och sjukdom

Alla hundar på dagiset ska ha vaccinationer mot kennelhosta, parvovirus och valpsjuka i kraft. Hundarna får inte vara sjuka. Undantag för icke smittsamma sjukdomar som konstaterats av veterinär. Om hunden rest utanför Finland eller används som grythund i jakt så bör den även ha gällande vaccination mot rabies.

 

Försäkring 

Alla hundar på dagiset måste hållas försäkrade av sin ägare. Om hunden åsamkar materiell eller fysisk skada är ägaren skyldig att till fullo ersätta dessa.

 

För allas trygghet 

Hund som bits, uppvisar aggressivitet mot människa eller utgör annan fara för sig själv eller andra dagishundar kan sägas upp med omedelbar verkan. 

bottom of page