top of page

Dagisregler och villkor

Här på Fyra Ben jobbar vi efter vissa regler för att få en harmonisk flock där alla hundar fungerar ihop. Detta innefattar:

Hunden som individ:

 

 • Hunden måste respektera sina flockkamrater. Detta innebär att ge andra hundar utrymme och respektera då de markerar gränser. Gränsmarkering behöver ske på ett korrekt, ej överdrivet, sätt. 

 • Hunden behöver behärska vardagslydnad.

 • Hunden behöver vara rumsren.

 • Hunden behöver klara av stunder utan tillsyn då personalen är upptagen med andra hundar eller andra arbetsuppgifter. Hundar med svår separationsångest bör inte gå på dagis.

 • Löptikar måste stanna hemma under löpet för att undvika kaos och eventuella misstag på dagiset. Ibland kan det eventuellt finnas en ledig box för löptikar att sitta i, utan social samvaro.

 • Om hunden bits eller uppvisar aggressivt beteende kan dagisplatsen sägas upp med omedelbar verkan, utan återbetalning av månadsavgiften.

 • Om hunden skadar eller förstör egendom, lösöre, människor eller andra hundar så är ägaren skyldig att ersätta detta.

 

Saker som ägaren behöver tänka på:

 • Hunden måste ha en privat djurförsäkring.

 • Hunden ska vara ordentligt rastad innan dagislämning för att undvika olyckor inomhus.

 • Hunden ska alltid vara kopplad och under kontroll på området av respekt för de andra hyresgästerna.

 • Hunden lämnas och hämtas på anvisade tider. Undantag görs enbart enligt överenskommelse på förhand. 

 • Extra vistelse utöver dagisets ordinarie öppettider ordnas endast i mån av möjlighet och mot en extra avgift. Ofta förekommande missbruk av öppettiderna leder till att hunden blir uppsagd.

 • Behov av extra dagisdagar utöver det som avtalats måste meddelas senast veckan före. Extra dagar godkänns i mån av plats och en extra avgift tillkommer.

 • Ändringar i det avtalade schemat skall meddelas på förhand, t.ex. om hunden blir hemma eller om överenskommen lämnings-/hämtningstid ändras.

 • Dagisavgiften är en fast månadsavgift som betalas i sin helhet oavsett om hunden utnyttjar sin plats till fullo eller inte. Detta gäller även löptikar. Ändringar i de avtalade antal dagarna per vecka (dvs. om hunden går ner i tid eller vill öka på antal dagar) måste meddelas minst en månad på förhand. Månadsavgiften ska betalas senast den 15:e varje månad.

 • Helger och helgdagar är dagiset stängt utan reducering av månadsavgiften. Nyårsafton, midsommarafton, julafton och övriga icke-röda högtidsdagar stänger dagiset kl 16.00. 

 • Om dagiset tvingas hålla stängt, t.ex. pga sjukdom hos personalen eller av andra orsaker debiteras ingen avgift.

Personalens arbetssätt:

 

 • Ingen form av hierarki får finnas, alla hundar står på samma nivå och behandlas lika.

 • Hundarna delas in i mindre grupper beroende på vilka andra hundar de passar bäst ihop med, utifrån personalens professionella bedömning.

 • Motion och aktivitetsnivå baseras på den individuella hundens behov och förutsättningar samt väderlek. Ingen hund tvingas till aktivitet, dock måste de ut och kissa minst en gång under dagen.

 • Hundar kan tillfälligt sättas i enskilda boxar vid lämnings- och hämtningstider, om det är nödvändigt på grund av ljudnivån eller stress hos hunden.

 • Ibland kan personalen vara tvungen att lämna dagiset oövervakat en stund, t.ex på grund av akut läkarbesök eller veterinärbesök. Ersättare försöker hittas om frånvaron överstiger en timme.

 • Hundarna tillåts inte busa i koppel, inte heller frekventa stopp på promenaderna enbart för markeringskiss.

 • Av säkerhetsskäl används inga flexikoppel på dagiset.

 • Hundarna tillåts inte hälsa på mötande hundar/människor, varken under koppelpromenader eller vistelse i rastgård. 

 • Skitiga hundar = Glada hundar 😄

bottom of page