top of page

Dagiset

Fyra Ben är ett hunddagis där alla hundar är lösa både inne och ute i inhägnade rastgårdar. Alla hundar accepterar varandra och ingår i en flock tillsammans. Ingen hund sitter i bur om det inte är tillfälligt nödvändigt av skäl som t.ex. sjukdom, plötslig skada eller stress.

Några stora boxar finns tillgängliga om det behövs till hundar som vill vara ifred eller behöver lugn och ro i lämnings- och hämtningstider.

 

För att ha möjlighet att få en dagisplats krävs att hunden fungerar bra ihop med andra hundar, klarar av att vara ensam med andra hundar i korta perioder då personalen är på promenad med en annan grupp hundar  samt att hunden behärskar vardagslydnad. Med vardagslydnad menas kommandon som Kom, Nej, Sitt, Tyst, Vänta m.fl. som underlättar  flocklivet och hundarnas och personalens säkerhet.

 

Personalen på Fyra Ben har rätt att acceptera eller förkasta en förfrågan om dagisplats baserat på sin professionella åsikt om hunden skulle passa in i flocken eller inte. Om alla dagisplatser är upptagna eller dagiset har tillfälligt intagsstopp på grund av att en hund ännu går på inskolning så noteras nya intresserade kunder på en väntelista. Ordningen på väntelistan baseras på hur hundarna passar in i flocken, inte vem som hörde av sig först. Hundar med god vardagslydnad samt kastrerade/steriliserade hundar prioriteras. Valpar under 6 månader tas inte emot. Unghundar mellan 6-12 månader tas endast emot i mån av möjlighet förutsatt att hunden är rumsren och har god träning. Ingen träning eller uppfostran ingår i avgiften för en dagisplats.

 

Alla hundar på dagiset ska ha gällande vaccinationer mot kennelhosta, parvovirus och valpsjuka. Hundarna får inte vara sjuka förutom då en veterinär har konstaterat att det inte är en smittsam sjukdom.

Alla hundar på dagiset måste vara försäkrade.

Hund som uppvisar aggressivitet mot människa eller utgör annan fara sägs upp med omedelbar verkan, gäller även efter inskolningen. Om hunden åsamkar skada är ägaren skyldig att ersätta detta.

bottom of page